لیست سایتهای این پکیج:

ردیفنام وبسایتآدرس وبسایتگروهارزش دلاری سایت
1 آی وكیل www.ivakil.ir اقتصادی و کسب و کار6,671 $
2 ام آی جی تی www.migtco.ir اقتصادی و کسب و کار4,641 $
3 تعمیر تلفن www.fixtel.ir اقتصادی و کسب و کار5,892 $
4 حراج كن www.harajkon.com اقتصادی و کسب و کار3,349 $
5 فیكس سرور www.fixserver.ir اقتصادی و کسب و کار4,607 $
6 كار در محل www.kardarmahal.ir اقتصادی و کسب و کار3,624 $
7 كاركادو www.karkado.ir اقتصادی و کسب و کار4,039 $
8 كاروخدمت www.karokhedmat.ir اقتصادی و کسب و کار7,056 $
9 لینك بگیر www.linkbegir.ir اقتصادی و کسب و کار1,438 $
10 می هاست www.mihost.ir اقتصادی و کسب و کار9,812 $
توضیح: این سایتها همه فعال و معتبر بوده و بطور مداوم در حال ارتقا و بروزرسانی محتوا هستند.